Νέες ρυθμίσεις κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4055/2012 που θα ισχύουν από Δευτέρα 2.4.2012

Νέες ρυθμίσεις κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4055/2012 που θα ισχύουν από Δευτέρα 2.4.2012.
Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.