Νέα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή & Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση, 2019

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει νέα τμήματα Βασικής Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή & Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση.
Ανακοίνωση νέων τμημάτων:
Α. Βασικής εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις
1.      3-13 Απριλίου 2019 (αιτήσεις έως 28 Μαρτίου)
2.      15-25 Μαΐου 2019 (αιτήσεις έως 24 Απριλίου)
3.      19-29 Ιουνίου 2019 (αιτήσεις έως 29 Μαΐου)
4.      10-20 Ιουλίου 2019 (αιτήσεις έως 19 Ιουνίου)
Κόστος: 1.400,00 € (δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις)

Β. Μετεκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση
1.      9-10 Μαΐου 2019, Οικογενειακή Διαμεσολάβηση (αιτήσεις έως 17 Απριλίου)
2.      4-7 Ιουνίου 2019, Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση (αιτήσεις έως 16 Μαΐου )
Κόστος: 350,00 € (δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις)

Αιτήσεις: www.dsth.gr
Τηλ. Επικοινωνίας : 2313 311 342

Συνημμένα αρχεία: