Νέα τμήματα εκπαίδευσης Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης – ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/7/2013