ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΟ ΙΚΔΘ
ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
 
10-15 ΙΟΥΛΙΟΥ
(ΤΟ ΤΜΗΜΑ 17-22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ)
4-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ(Ν.4469/2017)
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ