Νέα ιστοσελίδα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Η νέα ιστοσελίδα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης είναι:

www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeiothe