Νέα αποχή Δικαστικών Υπαλλήλων Έδεσσας στις 11/1/2017

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.