Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α 215/11-10-2013) για την παραγραφή του αξιοποίνου και την παύση της ποινικής δίωξης αξιοποίνων πράξεων (άρθρο 8 παρ. 3).

Ολόληρος ο νόμος στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία: