Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ.Θ. με αφορμή τα μέτρα στήριξης πληττόμενων επαγγελματιών

Παρακαλούμε διαβάστε το μήνυμα του προέδρου του Δ.Σ.Θ. με αφορμή τα μέτρα στήριξης πληττόμενων επαγγελματιών στο συνημμένο αρχείο