ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διοργάνωση: Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

28 -30 Μαρτίου 2016 (πρωί)

Καμπάνια: ‘’Μηδενική Ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση’’
Χώρος: Παρεμβάσεις στην Πανεπιστημιούπολη: Σχολές, Φοιτητική Λέσχη, Γυμναστήριο, Βιβλιοθήκη, Κτήριο Διοίκησης