Μη υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προτίμησης αντιπροσώπων δικαστικής αρχής για τις εκλογές του Μαΐου 2014

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.