Μη υποβολή αιτήσεων προτίμησης το χρονικό διάστημα απο 22/9 – 30/9/2014

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.