Μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο

Στις 14 Μαϊου 2010 σημειώθηκε βομβιστική επίθεση στο σημερινό ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με σημαντικές ζημίες, που είχαν ως αποτέλεσμα ένα τμήμα του να παύσει να είναι λειτουργικό και να  μην παρέχει συνθήκες ασφάλειας στο κοινό, στους δικαστές-εισαγγελείς, δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους.
Από τότε μέχρι σήμερα , τα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν ήταν και είναι εντελώς  τυπικά.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε κοινή με το Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης συνέντευξη τύπου από τις αρχές Ιουνίου είχε έγκαιρα επισημάνει την ανυπαρξία μέτρων ασφαλείας μετά την έκρηξη και είχε εκφράσει ανησυχία για την διαφαινόμενη καθυστέρηση  που απηχώντας  τις ανησυχίες όλων όσων εργάζονται στο Μέγαρο (δικαστών-εισαγγελέων, δικηγόρων –ασκουμένων, δικαστικών υπαλλήλων και άλλων).
 Τελικά, μόλις στις 3 Αυγούστου 2010 , δηλαδή δυόμιση ολόκληρους μήνες μετά (!) ,  στον τοπικό τύπο της πόλης μας δημοσιεύτηκε με μέριμνα της «ΘΕΜΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» Α.Ε. , στην  οποία ανατέθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό η επισκευή των υλικών βλαβών   μία «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ» με ημερομηνία σύνταξης την 30η Ιουλίου 2010.
Σε αυτήν αναφέρεται ότι η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για το έργο :
1)ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ (!!!) ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΆΡΣΗ ΕΠΙΚΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ 14.5.2010
2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ (!!!)  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΦΑΣΗ Β΄
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν (οτιο-) Δ(δυτικού) ΑΙΘΡΙΟΥ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ — ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ»
Με Προϋπολογισμό έργου 297.592,37 ευρώ
Και  προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών 100 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπο γραφής της σύμβασης
Σύμφωνα με τους ρυθμούς εκτέλεσης των έργων παρόμοιας φύσης , η ολοκλήρωσή του αναμένεται να διαρκέσει ένα πολύ μεγαλύτερο από το προσδιορισμένο χρονικό διάστημα (100 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης) , το οποίο πάντως ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ θα καταλαμβάνει την έναρξη του νέου δικαστικού έτους.
Η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας όλο αυτό το διάστημα, η θέση σε «αχρησία» τριών αιθουσών (ακροατηρίων) του Ειρηνοδικείου που γειτονεύουν με τον χώρο που δέχθηκε το πλήγμα , για την ασφαλή χρήση των οποίων μέχρι σήμερα δεν ΗΤΑΝ  σε θέση  να εγγυηθεί κανένας αρμόδιος φορέας, η θέση σε «αχρησία» δύο αιθουσών (Τμήμα Αρχείου ) του Ειρηνοδικείου λόγω διαπιστωμένης  επικινδυνότητας καθώς και άλλων χώρων, όπου φυλάσσονται αρχεία των δικαστικών υπηρεσιών  αλλά και αιθουσών ακροατηρίων άλλων σχηματισμών,  σε συνδυασμό με την καθυστέρηση ανάθεσης του έργου στην «ΘΕΜΙΔΑ» θα εντείνουν τα  σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που ήδη υφίστανται και θα δημιουργήσουν και άλλα.
Η άποψη του Συλλόγου είναι ότι η εγκατάσταση των μέτρων ασφαλείας   έπρεπε να είχε  πραγματοποιηθεί  ΑΜΕΣΑ, ΤΑΧΥΤΑΤΑ  και ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ σε σχέση με τις υπόλοιπες εργασίες λαμβάνοντας υπόψη τόσο  τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όσο  και τη γνώμη της Αρχής Προστασίας των Δεδομένων.   
 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αιρόμενος στο ύψος των ευθυνών του , με έγγραφό του (αρ. πρωτ. 11269/16.7.2010  ) προκειμένου να συμβάλει στην  εμπέδωση ενός αισθήματος ασφαλείας σε όλους τους πολίτες , στην ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας του συνόλου  του ΜΕΓΑΡΟΥ και ειδικότερα του τμήματος του ισογείου (ειδικότερα των τριών αιθουσών του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που γειτονεύουν με την αίθουσα που κυρίως δέχθηκε το πλήγμα )  , στο οποίο εκδηλώθηκε η βομβιστική επίθεση , ζήτησε την διεξαγωγή  ανεξάρτητης πραγματογνωμοσύνης από το ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, το κόστος της οποίας θα βαρύνει τον ίδιο υποκαθιστώντας για άλλη μία φορά τους αρμόδιους φορείς , οι οποίοι αδυνατούν να διατυπώσουν υπεύθυνη γνώμη για την ασφαλή χρήση των πιο πάνω χώρων , στους οποίους μετά την έναρξη του νέου δικαστικού έτους θα συνωστίζεται κατά τις ώρες διεξαγωγής των δικών πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων.
Η πραγματογνωμοσύνη αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, ώστε να λυθεί το ζήτημα αν είναι ασφαλής η χρήση των αιθουσών του Ειρηνοδικείου , οι οποίες γειτονεύουν με το χώρο που δέχθηκε το πλήγμα.
Ακατανόητο επίσης είναι το γεγονός ότι ακόμα εξακολουθούν να υπάρχουν σπασμένα τζάμια σε διάφορα σημεία του κτιρίου, τα οποία δεν έχουν αντικατασταθεί με αποτέλεσμα να δημιουργείται συνολικά μία εικόνα που είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ασύμβατη με αυτήν την οποία έπρεπε να εμφανίζει το Δικαστικό Μέγαρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας.
Τελικά, ο διακηρυγμένος στόχος για πλήρη και ασφαλή  επαναλειτουργία του συνόλου του Δικαστικού Μεγάρου με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους φαίνεται ότι είναι απλησίαστος , χωρίς να ληφθούν υπόψη τα υπόλοιπα λειτουργικά προβλήματα που πιθανόν να ανακύψουν από την παλαιότητα των εγκαταστάσεων του Μεγάρου μέχρι τότε.