Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στο Α.Π.Θ.

Στις 15 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του ΑΠΘ. Στο μεταπτυχιακό αυτό γίνονται δεκτοί κατ’ αποκλειστικότητα απόφοιτοι Νομικών και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες κα Δήμητρα Μάνου, ΔΝ, ΕΔΙΠ, τηλέφωνο: 2310 996548, e-mail:[email protected]
 
και στο  https://lengen.gr/el/
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ