Μεταναστευτικό – Προσφυγικό: Ευρωπαϊκό πρόβλημα ή αφορμή για επανακαθορισμό της σχέσης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών – μελών; Νομική διάσταση στην εσωτερική νομοθεσία Ιωάννινα, 16 Απριλίου 2016

Συνημμένο το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Συνημμένα αρχεία: