ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ            Θεσσαλονίκη, 20 Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
   
Ανακοινώνεται στους κ. συναδέλφους ότι το μέρισμα Β΄ Εξαμήνου 2010 θα κατατεθεί στις 21.12.2010 και ανέρχεται στο ποσό των 450 ΕΥΡΩ. Από το ποσό αυτό παρακρατήθηκε φόρος 15%, δηλ. 67,50 ΕΥΡΩ.

Επίσης παρακρατήθηκαν τα παρακάτω ποσά για όσους συναδέλφους που τα οφείλουν:

Α) ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
     α) Δικηγόροι μέχρι 3 έτη         69,00 Ευρώ
     β) Δικηγόροι άνω των 3 ετών        172,50  Ευρώ

Β) ΕΙΣΦΟΡΑ Κ.Α.ΔΙ.Θ.
    α) Δικηγόροι μέχρι 5 έτη             47,00 Ευρώ
    β) Δικηγόροι από 5 – 10 έτη         73,50 Ευρώ
    γ) Δικηγόροι άνω των 10 ετών        127,00 Ευρώ
        

Στη φορολογική δήλωση θα δηλωθεί το ποσό των 450 ΕΥΡΩ.   
   

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

  Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                       Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης