Μέρισμα Δεκ. 09

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους κ. συναδέλφους ότι το μέρισμα Β΄ Εξαμήνου 2009 θα κατατεθεί στις 22.12.2009 και ανέρχεται στο ποσό των 500 ΕΥΡΩ. Από το ποσό αυτό παρακρατήθηκε φόρος 15%, δηλ. 75 ΕΥΡΩ.

Επίσης παρακρατήθηκαν οι εισφορές του Τ.Α.ΔΙ.Θ. και όσων είναι εγγεγραμμένοι στο Κ.Α.ΔΙ.Θ.

ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Α.ΔΙ.Θ.

Α) Δικηγόροι μέχρι 3 έτη 67,00 ΕΥΡΩ

Β) Δικηγόροι άνω των 3 ετών 168,00 ΕΥΡΩ

ΕΙΣΦΟΡΑ Κ.Α.ΔΙ.Θ.

Α) Δικηγόροι μέχρι 5 έτη 44,00 ΕΥΡΩ

Β) Δικηγόροι από 5 – 10 έτη 69,50 ΕΥΡΩ

Γ) Δικηγόροι άνω των 10 ετών 121,00 ΕΥΡΩ

Στη φορολογική δήλωση θα δηλωθεί το ποσό των 500 ΕΥΡΩ.

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης