Μέρισμα Α΄ Εξαμήνου 2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   
Ανακοινώνεται στους κ. συναδέλφους ότι το μέρισμα Α΄ Εξαμήνου 2011 θα κατατεθεί στις 21.6.2011 και ανέρχεται στο ποσό των 380 ΕΥΡΩ. Από το ποσό αυτό παρακρατήθηκε φόρος 15%, δηλ. 57 ΕΥΡΩ.

Επίσης παρακρατήθηκαν τα παρακάτω ποσά για όσους συναδέλφους τα οφείλουν:

Α) Συνδρομή «ΝΟΜΟΣ»:              76,00 Ευρώ

B) Εισφορά Δ.Σ.Θ:
    α) Δικηγόρων παρά Πρωτοδίκαις:    100,00 Ευρώ
    β) Δικηγόρων παρ’ Εφέταις:               110,00 Ευρώ
    γ) Δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω:        130,00 Ευρώ

Γ) ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
     α) Δικηγόροι μέχρι 3 έτη                      69,00 Ευρώ
     β) Δικηγόροι άνω των 3 ετών            172,50  Ευρώ

Δ) ΕΙΣΦΟΡΑ Κ.Α.ΔΙ.Θ.
    α) Δικηγόροι μέχρι 5 έτη                       47,00 Ευρώ
    β) Δικηγόροι από 5 – 10 έτη                73,50 Ευρώ
    γ) Δικηγόροι άνω των 10 ετών           127,00 Ευρώ
        

Στη φορολογική δήλωση θα δηλωθεί το ποσό των 380 ΕΥΡΩ.   
   

    Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                          Χρήστος Ηρ. Ράπτης