Μείωση κατά 20,00 € της ετήσιας εισφοράς στον Δ.Σ.Θ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                           ————                                           Θεσσαλονίκη 24 Ιουνίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην 174η/16.06.2016  συνεδρίασή του , αποφάσισε για το έτος 2016, τη μείωση κατά 20,00 € της ετήσιας εισφοράς των συναδέλφων στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, που ορίζεται στο  άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. 4194/2013(Κώδικας Δικηγόρων).

         Στους συναδέλφους που κατέβαλαν ήδη την ως άνω εισφορά,  θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει στον Δικηγορικό Σύλλογο το ποσό των 20,00 € μέχρι την 29.07.2016.

            Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης            Χρήστος Ηρ. Ράπτης