Λήξη της μεταβατικής λειτουργίας των έμμισθων υποθηκοφυλακείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά ως κτηματολογικά γραφεία.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: