ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΠΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΠΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Με στόχο τη διευκόλυνση και τη βελτίωση των ιδιαίτερων παρουσών συνθηκώνυπό τις οποίες κάνουν την δουλειά τους καθημερινά πλήθος συναδέλφων, και προκειμένου να βρεθεί ασφαλής και εύρυθμος τρόπος λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της πόλης μαςιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και μέχρι να υλοποιηθούν οιδεσμεύσεις για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης με το κτηματολόγιο,πραγματοποιήθηκε εκ νέου συνάντηση, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,του Προέδρου του ΔΣΘ, κου Ευστάθιου Κουτσοχήνα, της Προέδρου της Επιτροπής Κτηματολογίου και μέλους του ΔΣ του ΔΣΘ, κας Σοφίας Ζιάκα, και του μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ, κας Μαρούσας Πρωτοπαπαδάκη, με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνο Γάτσο, τον Προϊστάμενο του υποκαταστήματος Καλαμαριάς του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, κ. Νέστορα Κουκουλιάτα και τη Γενική Γραμματέα του Πανελληνίου Συλλόγου Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, κα Ευαγγελία Κρανιώτη,ενώ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με την προσωρινώς ασκούσα καθήκοντα ειδικού άμισθου υποθηκοφύλακα του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης, κα Ευαγγελία Χάϊκα-Μεγαπάνου.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ελήφθη η απόφαση, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η άσκοπη ταλαιπωρία των συναδέλφων που επιθυμούν να λάβουν μόνο κτηματολογικό διάγραμμα από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, να καταθέτουν τη σχετική αίτηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης μαζί με το ποσό των 15 Ευρώ (πάγιο τέλος για την έκδοση και χορήγηση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος) πλέον ενός μεγαροσήμου αξίας 3 Ευρώ και ο Σύλλογος να διεκπεραιώνει τη διαδικασία για την έκδοση. Εν συνεχεία, ο αιτών θα παραλαμβάνει το εκδοθέν απόσπασμα από τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου. Η ανωτέρω δυνατότητα θα ξεκινήσει από την Τετάρτη, 8.7.2020, και παρακαλούνται οι συνάδελφοι να έχουν συμπληρωμένη την σχετική αίτηση με πλήρη στοιχεία αυτής.

Εξυπακούεται, ότι όσοι συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν να αιτούνται και να παραλαμβάνουν κτηματολογικά διαγράμματα από το ίδιο το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας τη διαδικασία που ίσχυε έως σήμερα.

Περαιτέρω, ο Σύλλογος αναλαμβάνει να οργανώνει το πρόγραμμα των ραντεβού για έρευνα τόσο στο Κτηματολογικό Γραφείο της Θεσσαλονίκης όσο και στο υποκατάστημα Καλαμαριάς και στο Κτηματολογικό Γραφείο Νεάπολης. Για τον τρόπο εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης θα ακολουθήσει άμεσα σχετική αναλυτική ενημέρωση.