ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΓ ΝΕΑΠΟΛΗΣ απο 6/4 έως 12/4/2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.