Κτηματολόγιο: Παραταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο