Κτηματολόγιο: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης και κατάργηση αμάχητου χαρακτήρα του τεκμηρίου των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: