Κτηματολόγιο: Ενημέρωση για τον Ανάδοχο της κτηματογράφησης στις περιοχές αρμοδιότητας του Υποθηκοφυλακείου Έδεσσας και υποχρεώσεων Υποθηκοφύλακα σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 6 εδ. γ Ν.2308/1995

Συνημμένα το σχετικό έγγραφο

Συνημμένα αρχεία: