ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.: Ξεκινά η εξέταση των ενστάσεων: πως θα ενημερωθούν οι πολίτες για τον τόπο και τον χρόνο εξέτασης της ένστασής τους

Ξεκινά από την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 σταδιακά στις 33 περιοχές η εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους πολίτες κατά την περίοδο της Ανάρτησης από τις Επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό. Οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει Αίτηση διόρθωσης/Ένσταση και έχουν λάβει επιστολή από το Γραφείο Κτηματογράφησης που τους ενημερώνει ότι αυτή έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Ενστάσεων έχουν δύο τρόπους να πληροφορηθούν την ημερομηνία και τον τόπο εξέτασής της: περισσότερα