Κοινοποίηση υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση Οργανωτικών Επιτροπών για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου έτους 2015

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα