Κοινοποίηση Εσωτερικών Εγκυκλίων για χρονικό διάστημα από 6/11/2020 έως 29/11/2020 του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ανακοίνωσης για την Απόσυρση και Εκδίκαση Υποθέσεων της 10.11.2020

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.