ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

Κοινοποιήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης η με αριθμό κατάθεσης 113/2004 αίτησης του Ε. Δ. απευθυνόμενης ενώπιον του Αρείου Πάγου και στρεφόμενης κατά των Σ.Χ.κ.λ.π. ,για την αναίρεση της υπ’ αριθ. 1067/2003 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Η συζήτηση της ως άνω αιτήσεως προσδιορίσθηκε αρχικά ενώπιον του  Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου για τη δικάσιμο της 21-2-2020 με αριθμό πινακίου 16, όπως προκύπτει από τη συνημμένη στην ως άνω αίτηση αναίρεσης πράξη του Προέδρου του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, κατόπιν αναβολής, για τις 2-4-2021 με αρ. πιν. 7 ενώπιον του ιδίου ως άνω Τμήματος του Α.Π., κατόπιν δε ματαίωσης λόγω covid, στις 3-12-2021 και με αρ. πιν. 31.