ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κοινό μέτωπο των επιστημονικών φορέων με πανεπιστημονικές κινητοποιήσεις

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κοινό μέτωπο των επιστημονικών φορέων με πανεπιστημονικές κινητοποιήσεις.
Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο