Κλήρωση στα γραφεία του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για την επιλογή των προς εγγραφή στο Μητρώο Εισηγητών Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Τη Δευτέρα 28.02.2022 και ώρα 13.00 μμ θα διενεργηθεί κλήρωση στα γραφεία του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (Μεσογείων 288 Αθήνα) για την επιλογή των προς εγγραφή στο Μητρώο Εισηγητών Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την υπ΄ αρ. ΑΠ 2205594/03.02.2022 απόφαση ΓΔ του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΑΔΑ 6ΩΞ446ΜΨΦΖ-8ΗΙ) Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.