Κλήρωση ιδιωτών Δικηγόρων από το Μητρώο Δικηγόρων ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε.Θεσσαλονίκης, που θα συμμετέχουν ως μέλη στα ΣΥΠΟΘΑ (Α) και (Β) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.

Συνημμένα αρχεία: