ΚΔΕΟΔ: Σεμινάριο στο πλαίσιο ευρωπαϊκού Προγράμματος JUSTICE με τίτλο “Training for a European Area of Justice”

ΚΔΕΟΔ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Σεμινάριο με θέμα: « Η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους
και των εγκλημάτων μίσους στην Ευρώπη».
 
 
Επισυναπτόμενα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το πρόγραμμα του σεμιναρίου.