Καθυστέρηση στα πληροφοριακά συστήματα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης λόγω ένταξης μηχανογράφησης στο ΟΣΔΔΥ-ΠΠ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΩΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ 29/5/2017, ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΟΣΔΔΥ-ΠΠ

May 24, 2017;

Από τη Δευτέρα 29 Μαίου 2017 η πολιτική ροή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης θα ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υπηρεσιών Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ). Κατα τις πρώτες ημέρες λειτουργίας με το καινούργιο σύστημα πιθανόν να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση Δικηγόρων και Πολιτών όσον αφορά  εξωστρεφείς υπηρεσίες του Πρωτοδικείου (Κατάθεση Δικογράφων και Έκδοση Πιστιποιητικών) λόγω του χρόνου εξοικίωσης που απαιτείται με τη  νέα εννιαία δομή Διαδικασιών /Αντικειμένων αλλά και το νέο πληροφοριακό σύστημα από τους Υπαλλήλους του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Παρακαλούμε να επιδειχθεί η δέουσα κατανόηση και υπομονή.