Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των Δικαστικών Αντιπροσώπων και παραλαβή των αντίστοιχων ενταλμάτων πληρωμής

Στα συνημμένα θα βρείτε την υπ’ αριθμόν 18989 απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών(ΦΕΚ Β’  1189/10.05.2014) καθώς και την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 19005/10.05.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο του Αρείου Πάγου σχετικά με τις ειδικές αποζημιώσεις των δικαστικών αντιπροσώπων.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η παραλαβή των ενταλμάτων πληρωμής θα πραγματοποιείται από Δευτέρα 12/05/14 στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου.

        Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ.Βαλεργάκης                                   Χρήστος Ηρ. Ράπτης