ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (Ε.Κ.Α.Ν.Α) ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕΝΓΚΕΝ (S.I.S. II)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.