Καθολική αποχή δικηγόρων την 17η Ιουνίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ’ αριθμ. 160/14.06.2024 συνεδρίασή του, επικύρωσε την από 11.06.2024 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για καθολική αποχή δικηγόρων την 17η Ιουνίου 2024 καθώς την ίδια ημέρα θα κατατεθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά του ν. 5073/2023, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες.

Επισυνάπτεται το σχετικό πλαίσιο της αποχής

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

             Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                         Χρήστος Ε . Βρίκος

Συνημμένα αρχεία: