ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 4.10.2009 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  4.10.2009
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

1)     Ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων στις Βουλευτικές Εκλογές της 04.10.2009 θα γίνει από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου με μηχανογραφικό σύστημα.

2)     Αιτήσεις εξαιρέσεως – προτιμήσεως θα υποβληθούν στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης μέχρι και το Σάββατο 12.09.2009,και ώρα 14:00 ώστε να διαβιβασθούν με ευθύνη του Δ.Σ.Θ. στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ. Ο Άρειος Πάγος δεν θα παραλάβει μεμονωμένες αιτήσεις προτίμησης.

3)     Μηχανογραφημένο υπόδειγμα αίτησης διατίθεται από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στο γραφείο 401(Αίθουσα Συνεδριάσεων). Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που θα αποσταλούν με FAX ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δεν θα περιέχονται στο προαναφερόμενο μηχανογραφημένο ειδικό έντυπο που μας απέστειλε ο Άρειος Πάγος, ή με παρατηρήσεις επί των εντύπων.

4)     Μία και μόνο αίτηση μπορεί να υποβληθεί, από κάθε υποψήφιο δικαστικό αντιπρόσωπο. Υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων ενέχει τον κίνδυνο αυτόματου αποκλεισμού από οποιαδήποτε διορισμό.

5)     Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις προτίμησης για: α) μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες β) συνυπηρέτηση και γ) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους.

6)     Υπενθυμίζεται ότι δεν υφίσταται πλέον κώλυμα εντοπιότητας (άρθρο 68 παρ. 12 του Π.Δ. 96/2007) και επομένως οι δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν να διοριστούν ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής τόσο στην εκλογική περιφέρεια του
τόπου καταγωγής των αλλά και στην εκλογική περιφέρεια στην οποία περιλαμβάνεται το πρωτοδικείο στο οποίο είναι διορισμένοι και ασκούν τα καθήκοντά τους.

7)     Οι εργασίες των Δικαστηρίων αναστέλλονται για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από αυτές, δηλαδή από 30 Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι και  7 Οκτωβρίου 2009.

8)     Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την 30η Σεπτεμβρίου 2009 και δεν θα περατωθούν την ίδια ημέρα συνεχίζονται και μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2009.

Στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα αναστέλλεται και η  διενέργεια πλειστηριασμών.

Τέλος ο Δικηγορικός Σύλλογος παγίως διεκδικεί τον διορισμό των δικηγόρων κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με το νόμο.

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο  Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης