Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών με πιστωτικές κάρτες

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.