Κατάθεση εγγράφων στο Υποθ. Θεσσαλονίκης για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση

Τρόπος κατάθεσης εγγράφων στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης που αφορούν ακίνητα της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά το “παγωμένο διάστημα” (δηλαδή από 2/7/2015 και εντεύθεν και έως την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του κτηματολογικού γραφείου)
Για οποιοδήποτε έγγραφο κατατίθεται προς καταχώριση στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν και έως νεωτέρας ανακοίνωσης:
1. αίρεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης Δ2
2. υποβάλλεται 2o απλό φωτοαντίγραφο και συνιστάται να υπάρχει και 2η περίληψη του εγγράφου.
Ειδικότερα, στα έγγραφα που δεν περιγράφεται το ακίνητο (όπως τροπές, εξαλείψεις, σημειώσεις διαφόρων ειδών στο περιθώριο, προσημειώσεων, κατασχέσεων, αγωγών κλπ) είναι απαραίτητη η κατάθεση περίληψης η οποία θα περιλαμβάνει τα πολύ βασικά στοιχεία των συμβαλλομένων, θα περιγράφει τα ακίνητα και θα σημειώνεται ο τίτλος κτήσης του, ο τόμος/φύλλο ή τόμος φύλλο και αριθμός αναλόγως.
3. συνιστάται η επισύναψη “πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου” σε απλή φωτοτυπία ή αναφορά του αριθμού ΚΑΕΚ του ακινήτου, ώστε να εντοπιστεί το ακίνητο και να καταχωριστεί σωστά στις πρώτες εγγραφές του Κτηματολογίου
4. στο αντίγραφο της προς καταχώριση πράξης να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του αιτούντος καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (απαραίτητα:τηλέφωνο σταθερό και κινητό)

Από τη Διεύθυνση του Υποθηκοφυλακείου