Κατάθεση από τον ΔΣΘ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αίτησης ακύρωσης κατά του τέλους επιτηδεύματος

Στο συνημμένο αρχείο, παραθέτουμε την αίτηση ακύρωσης που κατατέθηκε από τον Δ.Σ.Θ., στο Συμβούλιο της επικρατείας, κατά της επιβολής του τέλους επιτηδεύματος (ΠΟΛ. 1167/02-08-2011