Κατάθεση αιτήσεων δικηγόρων για συμμετοχή στο πρόγραμμα νομικής βοήθειας σύμφωνα με το νόμο 3226/2004 (ΦΕΚ Α΄ 24/4.2.2004).

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.