Καταστροφή δικογραφιών έτους 2017 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: