Καταστροφή αρχείου δικογραφιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: