Καταστροφή αρχείων εφετείου Θεσσαλονίκης την 20/5/2013

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: