Καταστροφή αρχειακού υλικού από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: