Καταστροφή άχρηστου υλικού στο Ειρηνοδικείο Κιλκίς

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: