Καταστροφή άχρηστου αρχείου του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και Σοχού

Παρακαλούμε διαβάτε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: