ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: