Κατάρτιση τμημάτων διακοπών έτους 2017

Στο συνημμένο θα βρείτε την απόφαση της ολομέλειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Συνημμένα αρχεία: