Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς – Ένταξή του στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο